Szukaj  Szukaj

„Zadowolenie naszych klientów, solidność oraz bezpieczeństwo i ochrona środowiska - to priorytety działań REMONDIS WARMIA-MAZURY".

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ REMONDIS WARMIA - MAZURY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Zarząd spółki REMONDIS WARMIA - MAZURY Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Partyzantów 3, 10 – 522 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000859533, posiadającej NIP: 7390403487, REGON: 510522318, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2 1  ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, że w dniu 21 września 2022 roku Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

1) REMONDIS WARMIA - MAZURY Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (jako Spółka Przejmująca) oraz

2) REMONDIS MRĄGOWO sp. z o .o. z siedzibą w Mrągowie, ul. Lubelska 5, 11–700 Mrągowo wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: : 0000175702, posiadającej NIP: 7420000714, REGON: 510031098 (jako Spółka Przejmowana),

 

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, o treści jak w załączniku.

 

Mając na uwadze powyższe Zarząd REMONDIS WARMIA - MAZURY Sp. z o.o. niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przyjęty Plan Połączenia wskazanych powyżej spółek wraz z jego załącznikami wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

 

 

Doświadczenie, wiedza i duże możliwości. To nas wyróżnia!

Jako największy odbiorca odpadów w Olsztynie musimy być stale gotowi na nowe wyzwania. Codzienne zaspokajanie potrzeb tysięcy mieszkańców możliwe jest dzięki sprawnemu i nowoczesnemu zapleczu, którym dysponujemy. W naszej flocie jest kilkadziesiąt pojazdów, wśród których większość stanowią nowe i prawie nowe ciężarówki przygotowane do spełniania wyspecjalizowanych zadań i funkcji.
Polityka cookies | © 2012 REMONDIS WARMIA-MAZURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej REMONDIS Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.)